Suomen kasvatustieteeen rakenteellinen historia

Tässä kronologinen esitys kasvatustieteen historiasta. Kirjassa johdatus kasvatustieteisiin kerronta oli aika poukkoilevaa kausien sisällä. Toivottavasti tämä voi selkeyttää tapahtumajärjestystä joillekkin.  -Karoliina-

Kasvatustiede Suomessa jo n. 300v

Varhaisen kehityksen kausi.1640-1851

 • Turun akatemia ja Gezelius 1640
 • Porthanin kasvatusopin johdantoluennot Turussa kotiopettajiksi aikoville 1780-luvulla
 • 1800- luvun alussa kasvatusoppi ja opettajankoulutus nousivat mielenkiinnon kohteeksi
 • 1807 ensimmäinen pedagoginen seminaari Turun akatemiassa
    • Ensimmäinen oppikoulun opettejankoulutusta tarjonnutlaitos
    • Kärsi alusta alkaen oppilaspulasta ja lopetettiin 1825
    • Muut virat houkuttelivat säätyväen jälkikasvua

Hitaan Itsenäistymisen ja läpimurron aika 1852-1933

 • Yliopisto siirtyy Helsinkiin 1800-luvun alussa ja professuuri kasvatutieteelle 1852 teologiseen tiedekuntaan(Lars Stenbäck)
    • Kasvatustieteen(opin) institutionaaliso
    • lähinnä opettajankoulutuksen tukiaine
 • 1864 Helsingin Normaalikoulu harjoituskouluksi
 • Teloginen tiedekunta dominoi kasvatustiedettä kunnes professuuri siirtyi 1860 historiallis-kielitieteelliseen tiedekuntaan.
 • Polttopisteenä käytännön koulutuslaitoksen raknetaminen –> tutkimus vähäistä
     • Kasvatustiedettä ei myöskään vielä noteerattu ”kunnon tieteenä”
 • 1st kansakoulunopettajaseminaari Jyväskylään 1863
     • Akateemisuuden ulkopuolella.Henki lähinnä kristillis-isänmaallinen
     • Seminaareja laajennettiin maaseutukaupunkeihin vrt. oppikoulunopettajienvalmistus vain Helsingissä
 • 1863 Suomen kasvatusopillinen Yhdistys( Cleve )
    • Kasvatusopillienen aikakirja 1864 Tidskrift af pedagogiska förening i Finland
 • 1866 Kansakouluasetus
 • 1869 Kouluylihallitus
 • 1898 Piirijakoasetus, Suomi koulupiireihin, niihin kansakoulut
 • Hiljaisuuden ajoista Soinisen aikaan ja lisääntyvään tutkimukseen
 • 1900-luvun alussa painopiste siirtyy kristillis filosofisista pohdinnoista (teoriaa) kokeellisen psykologian piiriin, josta pian empirismiin
    • Herbartilaisenkasvatusfilosofian rantautumine Suomeen
    • Mittausmania, älykkyystutkimus
 • ”Lomakurssit” kansakoulunopettajille (kesäyliopistotoiminnan juuret)
 • 1921 Oppivelvollisuuslaki
 • 1921 Turun Yliopisto tarjosi myös kasvatusopin opetusta

Hitaan laajenemisen kausi 1934-1954

 • Pääkaupungin monopoli ainoana opetuksen korkeintaopetusta tarjoavana laitoksena murenee
    • 1931 Salomaalle rinnakkaisprofessuuri Turkuun
 • 1934 Jyväskylän seminaari Jyväksylän Kasvatusopilliseksi korkeakouluksi
    • 2 professuuria(käytännöllisen ja filosofis-teoreettisen)
 • Helsinkiin 2 professuuria 1936.Kieliriidan takia sekä suome-että ruotsin kielinen
 • Kasvatuspsygologinen tutkimus voimistuu 1930-40 luvuilla. Myös kasvatus-ja kouluhistoriallista tutkimusta kiitettävästi sekä jonkunverran kasvatussosiologista.
 • 1939-1945 Toinen Maailmansota: kasvatustieteen ja koulun kehitys hollilla
    • Sodan jälkeen suuren ikäluokat ja suuri tarve pätevistä opettajista
 • 1945 Ensimmäinen Kasvatusopin laitos Jyväskylään
    • kasvatusopin ensimmäinen akateeminen tutkinto
    • tiede salonkikelpostui
    • Kasvatusopin korkeakoulusta suomalaisen kasvatustieteen Mekka
    • 1948 Suojelu-ja parantamiskasvatuksen oppituoli (erityispedagogiikka)
    • Pääaine eli laudaropislelun voidaan katsoneen lähinnä ”akateemisen opiskelun harrasteluksi” tai täydennyskoulutuksesksi.
 • 1946 Kansansivistyksen oppituoli(nyk. aikuiskasvatus) Yhteiskunnalliseen korkeakouluun (nyk. Tampereen yliopisto)
 • 1948 Laki kansakoulunopettajien poikkeuksellisesta valmistusesta
    • Mahdollisti opettajien pikaoulutuksen opettajapulan ollessa suuri
    • Väliaikaiset opettajakorkeakoulut Helsinki,(1947) Turku(1949), Oulu(1953)
    • Seminaareja Kemijärvelle ja Savonlinnaan

Kattavan vakiintumisen ja itsenäistymisen kausi 1955-1973

 • 1957 Kasvatustieteellinen tutkimuslaitos Jyäksylään
 • Siirtyminen akateemis-traditionaalisesta korkeakoulupolitiikasta aluepolitiikkaan ja lakisääteistä kehittämistä korostavaan politiikkaan
    • Yliopistolaitokset laajenevat ja hajautuvat
    • Yliopistot Ouluun (1958) Kuopioon (1969) ja Joensuuhun (1969) Tampereen Yhteiskunnalinen korkeakoulu yliopistoksi 1966
        • Kasvatustieteiden opetus ja tutkimus laajenee merkittävästi
        • 1955 Oppituoli viimein Turkuun
        • 60-luvulla oppituoleja Ouluun, Åbo Akademiin, Yhteiskunnaliseen korkeakouluun ja Joensuun korkeakouluun
 • 1960-luku Vakaan ja hitaahkon kasvun, laajenemisen ja itsenäistymisen aikaa
     • Laitosten antama pääainekoulutus laajenee ja monipuolistuu (pääaineiden haaroittuminen useisiin linjoihin)
 • Empirismin paradigma
     • Ongelmana ”metodillinen keikarointi” tilastoinnilla
     • Empirisen tieteen hengessä kasvatusoppi muuttui kasvatustieteeksi 1967
     • 1968 Kasvatustieteellinen tutkimuslaitos valtiolliseksi ja nimi muuttui Kasvatustieteiden tutkimuslaitokseksi
        • Toimi hyvin koulureformin välineenä
 • Yhtenäiskouluuudistus toteutetaan 1960-luvulla
    • Peruskoulu perutetaan
    • Keskikoulu lakkautetaan
    • Päätös 1963
    • 1968 Laki uuden koulujärjestelmän perusteista
    • Opettajien eri ammattiliitoilla kiistoja laitosten integroinnista. Ingraation seminaari vasta 1970
 • 1971 Opettajien yhteisjärjesto ja 1974 OAJ
 • Peruskoulujärjestelmään siirrytään Lapista alkaen 1972-1977
 • 1973 Joensuun korkeakouluun kasvatustieteiden osasto ja Jyväskylän yliopistoon ensimmäinen kasvatustieteiden tiedekunta

Ekspansion ja Eriytymisen kausi 1974-

 • Empiirisen paradigman kritiikki 70-luvulta alkaen. Kvalitatiivisien menetelmien ylesityminen 90-luvulle tultaessa
 • Tutkimuksen teko tavat moninaistuvat pikkuhiljaa
 • Opettajankoulutus akateemistuu
 • Muut kasvatustieteiden tiedekunnat aloittavat toimistansa 1974
    • Lapin korkekoulu 1979
    • Kuopiota lukuunottamatta kaikissa monitieteellisissä yliopistoissa kasvatustieteiden laitos. Yhteensä 8 kappaletta
    • Lisäksi opettajankoulutusyksiköt Kajaaniin, Savonlinnaan, Raumalle ja Hämeenlinnaan
    • Kasvatustieteiden pääainekoulutus, luokanopettajankoulutus ja aineen opettajien pedagoginen opetus saman katon (tiedekunnan) alle
    • Tiedekunnissa Opettajankoulutusyksikkö ja Kasvatustietetiden laitos/osasto
       • Jatkoivat pitkään erillistä elämäänsä ja saivat siitä kritiikkiä
       • kasvatustieteen ammatillisen relevanssin huoli, kun luokanopettajillakin periaatteessa samat pätevyydet
 • Opiskelija määrät moninkertaistuvat 3% korkeakouluopiskelijoista vaajaaseen kymmeeneen prosenttiin
 • Professuurit v 1973: 31.Professuurit 1795: 63. Vuonna 1995 40 professoria ja 70 apulaisprofessoria
 • Runsas lehtori määrä verrattuna muihin tidekuntiin
 • Kastausalan tutkintouudistus
    • Kasvatustieteiden pääaineesta KSHT eli Kasvatusalan hallinnon suunnittelun ja tutkimuksen koulutusohjelma. 1980-luvulla nimi kasvatustieteen koulutusohjelmaksi
 • Kasvatustieteen sisäinen hajaantuminen yhä enenviin linjoihinLähde: Johdatus kasvatustieteisiin (Rinne, Kivirauma & Lehtinen)
Mainokset
Avainsanat: , ,

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: