Lyhyesti Montessori-, Reggio-emilia-, Freinet- ja Steiner-pedagogiikka.

Varhaiskasvatuksen pedagogiset perusteet – tunneilla tehdyt muistiinpanot videosta,  luennosta ja esityksistä. Myös linkit Montessori- Reggio-Emilia-koulutukseen. Elkää peljäkkö kirjoitusvirheitä.
-S
 • Montessori-pedagogiikka
  • Syntyi 1870
  • Italiassa ensimmäinen naispuolinen lääkäri
  • Perheensä ainoa lapsi, Sierra Vallea
  • 12-vuotiaana muutti Roomaan
  • alkoi kiinnostua luonnontieteistä, kuten matematiikka
   • ei ajateltu naispuoliset voisivat olla kiinnostuineita tekniikasta tai luonnontieteistä
    • isä ei meinannut hyväksyä, kuitenkin meni lääkikseen
   • lähti töihin vammasille lapsille
    • huomasi, että vammaisen lasten taustalla pedagoginen ongelma kuin lääketieteellinen
     • kiinnostui pedagogiikasta
      • havainnoin lapsia ja alkoi kehitellä välineitä. Huomasi, että tietynlaiset välineet kehittivät lapsia
    • siirtyi slummilasten kanssa toimimaan
     • perusti sinne 1907 lastentalon Casa de Bambini
     • huomasi, että lapset tekivät mieluiten töitä oikeilla välineillä, kuin leikkivälineillä
  • Käytännön elämän välineet
   • pohjautuu lasten leikkimiseen, tutkimiseen jne.
    • Montessori-välineistö
     • tehdään Hollannissa
      • kalliita, mutta kestäviä, voi ostaa Suomesta
       • päiväkodeissa sovelletaan, esim. filmipurkeista kuunteluputkia, jotka Montessorilla puiset
  • jakaa kehityksen 6-vuotis jaksoihin
  • Herkkyysvaiheet, herkkyyskaudet
   • oppia lukemaan, oppia kirjoittamaan, järjestyksen herkkyysvaihe,
   • tärkeää lapsihavainnointi
    • milloin lapsella millainen herkkyysvaihe
  • Tuli kuuluisaksi ajattelultaan ja lähti englantiin perusti sinne Montessori-koulun, vei sen myös Intiaan
   • oli kansainvälinen
  • 5 pienryhmää. Numero joka nurkkauksessa monta mahtuu mihinkin nurkkaukseen.
   • Käytännön elämän nurkkaus
    • astia joihin voidaan kaataa vettä
    • aina nähtävillä, aina saatavilla, aina samassa paikassa
    • ompelutöitä, mutterin vääntelyä
   • Aistinurkkaus
    • eri välineitä, jotka kehittävät eri aisteja
     • herkistää eri aisteja
   • Äidinkielen alue
    • Eri sanoja, palasia ja kirjaimia
   • Matematiikan nurkkaus
   • Kulttuurinurkkaus
  • ”AUTA MINUA TEKEMÄÄN ITSE”
  • Tiivistä yhteistyötä kotien kanssa
  • Montessori-ohjaaja on taustalla, ei ole päällepäsmäri
  • Koulu
   • opetus yleensä pienryhmissä
   • Matematiikassa helmet apuna
    • konkreettisesti voidaan käydä läpi opetettavat asiat
   • Edetään oppilaiden omassa tahdissa
    • ei katsota niinkään ikää vaan kehitystasoa
    • Opettajan kanssa käydään työt läpi ja opettaja katsoo mihin seuraavaksi oppilaan olisi hyvä keskittyä
   • Montessori yläluokka Espooseen
   • Lapsesta lähtevä tiedon halu ja jano
    • omat projektit joihin jokainen oppilas keskittyy, yksilöllistä opetusta
  • http://www.montessorikoulutus.fi, koulutus tapahtuu Helsingin Palmeniassa
 • Reggio-Emilia pedagogiikka
  • Syntyi toisen maailman sodan jälkeen P-Italiassa
  • Vanhemmat aloitteentekijöinä,
  • 1967 Loris Malaguzzi päiväkodin johtajaksi
   • alkoi kehitellä pedagogiikkaa
    • oli tutkija, opettaja
    • Lapsi on tehty sadasta. Lapsella on sata kieltä, sata kättä, sata ajatusta, sata tapaa pohtia, leikkiä ja puhua, sata aina sata, tapaa kuunnella, ihastella rakastaa. Sata iloa, laulaa ja ymmärtää. Sata maailmaa valloittaa. Sata maailmaa tutkia, sata maailmaa uneksia. Lapsella on sata kieltä (ja taas sata sata sata), mutta häneltä ryöstetään niistä yhdeksänkymmentäyhdeksän.  Koulu ja kulttuuri erottavat lapsen pään muusta kehosta. Lapselle sanotaan: ajattele ilman käsiä, toimi ilman päätä, kuuntele, äläkä puhu  ymmärrä ilman iloa, rakasta ja ihmettele, vain pääsiäisenä ja jouluna.  Lapselle kerrotaan: löydä jo valmis maailma ja sadasta häneltä ryöstetään yhdeksänkymmentäyhdeksän. Lapselle kerrotaan: työ ja leikki todellisuus ja mielikuvitus tiede ja kuvittelu, taivas ja maa, järki ja tunne ovat asioita, jotka eivät kuulu yhteen. Niin lapselle kerrotaan ettei sataa ole.  Mutta lapsi sanoo: En usko. Sata on.
     Loris Malaguzzin runon suomentanut Liisa Puurula
   • Erittäin lapsilähtöistä
   • Aikuisen tulee herkistyä kuulemaan lapsen monet tavat kommunikoida
  • Projektityöskentely
   • ateljeehuone
    • tehdään projekteja
     • projektit voivat olla pitkäkestoisia, aikaa ei rajata etukäteen
  • Lapsen oma tutkiminen tärkeää
   • luontoläheisyys ja erilaiset ympäristöt
   • ympäristö on kolmas opettaja (kiinnitetään huomiota tiloihin, materiaaleihin, väreihin, valoon, mikroympäristöön, kalustukseen)
   • Ateljee ja peilihuone (lapset näkevät itseään)
  • Liikkusta pidetään lapsen luontaisena tapana toimia
   • jos lapsi haluaa liikkua sitä ei luokitella tuhmaksi
  • Kasvattajat: Aikuiset, toiset lapset ja miljöö
  • Opetuksen runkona toimii lasten ideat, kokemukset ja mielenkiinto
  • Paljon aktiviteettia lapsille
   • lapset pääsevät itse tekemään
  • Vuorovaikutusta paljon
   • lapsen omat mielipiteet ja pohtiminen
    • ei anneta valmiita ratkaisuja
    • Aikuinen reflektoi oppimaansa
    • lapset osallistuvat päätöksen tekoihin
  • Aikuisen ja lapsen välinen suhde keskeistä
  • Dokumentointi (valokuvaus, nauhotukset, muistiinpanot)
  • Kritiikkiä:  Ei helposti siirrettävissä tai sovellettavissa muihin kulttuureihin. Aikuisilla  voi olla eri näkemykset lapsista (eri metodit)
  • Toiminnan reflektointi. Ei juututa rutiineihin (rikotaan rutiineihin)
  • Taikatahti järjestää ulkopuolisille vuoden mittaisen koulutuksen
 • Freinet-pedagogiikka
  •  Suomessa Raumalla ja Helsingissä Strömbergin koulussa
  • Ranskalainen
   • kyllästyi omaan kouluunsa ja perusti omansa
    • Painokone. Kirjoitettiin paljon, tuotettiin paljon
  • Ranskassa toimii edelleen
  • Tehdään käsillä ja tuotetaan tietoa itse
  • Yhteisöllisyys, toiminnalinen käsitys oppimiseen, tiiviseen yhteistyöhön
  • Koulu
   • Luokitteluja
    • Avoimet tutkimukset
    • Valmiit työkortit
    • Välineet
   • Kaikki koulun aikuiset toimivat yhdessä
    • eli kaikki toimivat myös lasten kanssa
   • Oman työn tunnit, oppilaat tekevät itselle viikkosuunnitelmat
    • Opettaja antaa aiheet
   • Haasteena opettajan työlle on organisointi
    • vapaat tekstit ovat Freinet pedagogiikan perustehtävät
   • Eriyttäminen tärkeää
    • voidaan ohittaa jotkin tehtävät, jos ne osataan jo tosi hyvin
   • Yhteiskunta
   • Pyritään säilyttämään oppilaassa tutkijan mieli ja innostuminen

  –          Steiner (Waldorf) -pedagogiikka

 • ensimmäinen Steiner-koulu perustettiin tupakkatehtaan henkilöstön lapsille
  • koulusta muodostui 12-luokkainen yhtenäiskoulu
  • Levisi suhteellisen nopeasti Euroopassa
   • Saksassa kiellettiin, koska se korosti liikaa yksilöllisyyttä
  • Toisen MS:n jälkeen levisi myös Euroopan ulkopuolelle
  • Suomeen vuonna 1955 (Helsinkiin)
 • Suomessa sitä voi opiskella Snellman korkeakoulussa
 • Voidaan toteuttaa kansallisuuteen, uskontoon ja maailmankäsitykseen katsomatta
  • leviää eri kulttuureihin
 • Luonnonmukaisuus
 • Ihmiskuva
  • Taustalla kokonaiskuva ihmisen kehityksestä ja kasvusta
  • Neljä aluetta
   • Fyysinen taso (fyysinen rakenne)
   • Elollinen taso (kasvuprojektit, elintoiminnot jne.)
   • Tajunnallinen taso (ajattelu, tunne, tahto)
   • Itsetajunnallinen taso
 • Periaatteet
  • varhaiskasvatuksessa aistien kasvatus kokeilevan oppimisen ja kokemuksen kautta
 • Kasvatuksen tehtävänä kehittää sosiaalista tietoisuutta, itsetuntemusta sekä eettistä älykkyyttä kohti aktiivista maailmankansalaisuutta
 • Pedagoginen lähestymistapa vastaa oppijoiden ikää ja kehitystä
  • yksilöllinen kehitys
 • Varhaiskasvatus
  • Rytmistä huolehtiminen
  • Aistien terveen kehityksen tukeminen
  • Mielikuvituskyvyn vaaliminen
  • Jäljittelytarpeeseen vastaaminen
  • Luonnonmukainen ravinto
  • Kasvattajan itsekasvatus
  • Vapaa leikki
 • Esiopetus
  • Terveen kehityksen ja kasvurauhan vaaliminen
  • Otetaan huomioon varhaiskasvatuksen tavoitteet ja sisällöt
  • Kuningasvuosi
   • Omaleimaista ajanjaksoa kehityksestä
   • Kasvamassa ulos pikkulapsivaiheesta
   • Lapsi aktiivinen, kekseliäs ja toimelias
   • Ympäristöstä erottuminen
  • Jäljittely ei ole enää pääasiallinen oppimistapa
 • Temperamentin kasvatus
  • voidaan jakaa neljään ryhmään
   • Sangviininen (Vilkas)
   • Melankolinen (Alakuloinen)
   • Flegmaattinen (Hidas)
   • Koleerinen (Kiivas)
  • Ei kuitenkaan tarkoituksena lokeroida ihmisiä eikä aliarvioida yksilöllisyyttä
  • Perusajatuksena kehittää ja hyödyntää vallitsevan temperamentin positiivisia ajatuksia
 • Metodit
  • Ikäkausiopetus
   • opetusmenetelmät ja sisällöt muuttuvat eri ikäkausina
    • 0-6/7, 6/7-13/14, 13/14-18/21
  • Mielikuvaopetus
   • alaluokilla opetus mielikuvien kautta
  • Rytmillisyys
   • sitä suurempi merkitys mitä pienemmästä lapsesta kyse
    • yksilöllinen ja ikäkauden mukaiden
   • ”Kolmen päivän rytmi”
   • Vuoden kierto
  • Oppikirjat tehdään itse (vihkotyöskentely)
  • Jakso-opetus
  • Eurytmia
 • Kritiikki
  • Vähäinen valinnaisuus
  • Varustaako nykyaikaiseen elämään ja aikuisuuteen
  • Tietotasoa epäilty heikommaksi kuin muissa
  • Ikäkausiopettelu (ei herkkyyskausia)
  • Oppimistahti ja oppimisvälineet
Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: