Aihearkisto: Kasvatustieteen peruskurssi

Suojattu: Varhaiskasvatuksen Ped.Per. Tenttikysymykset 2011. H. Karikoski

Tämä sisältö on suojattu salasanalla. Syötä salasanasi näyttääksesi sisällön:

Suojattu: Varhaiskasvatuksen ped. per. yht. työ. Tenttikysymykset 2011.

Tämä sisältö on suojattu salasanalla. Syötä salasanasi näyttääksesi sisällön:

Suojattu: Hermeneuttinen näkemys

Tämä sisältö on suojattu salasanalla. Syötä salasanasi näyttääksesi sisällön:

Konstruktivismi

Johdatus systemaattiseen kasvatustieteeseen, s.202–>, P.Siljander

 

–          Behavioristisesta ajattelutavasta (ihminen vastaanottaa tiedon sellaisena kuin se annetaan) siirryttiin konstrukvistiseen ajattelupaan (ihminen luo itselleen tiedosta ”oman version”)

–          Perusta Piagetin ajattelusta

–          Edustaa kasvatustieteellisen tutkimuksen valtavirtaa ja ajattelutapoja Lue loppuun

Avainsanat: , ,

Henkilökuvia: Comenius

Johan Amos Comenius 1592-1670 ”Kaikkea tulee opettaa kaikille”

Lähde: Johdatus Kasvatustieteisiin (Rinne, Kivirauma & Lehtinen)

Comenius syntyi Tsekissä myllärin pojaksi ja jäi nuorena orvoksi.Vaatimattomista lähtökohdistaan huolimatta hän hankki yliopistokoulutuksen. Comenius oli aikansa kosmopoliitti (osittain 30-vuotisen sodan takia) ja teki elämäntyönsä eripuolilla Eurooppaa. Hän työskenteli rehtorina ja koulutusjärjestelmäasiantuntijana/uudistajana. Hän myös kirjoitti pedagogisia ja uskonnollis-filosofisia käsikirjoituksi.

Hän oli aikansa kasvatus optimisti-ja utopisti

Pääteos Didactica Magna (Suuri Opetusoppi) Lue loppuun

Avainsanat: ,

Suomen kasvatustieteeen rakenteellinen historia

Tässä kronologinen esitys kasvatustieteen historiasta. Kirjassa johdatus kasvatustieteisiin kerronta oli aika poukkoilevaa kausien sisällä. Toivottavasti tämä voi selkeyttää tapahtumajärjestystä joillekkin.  -Karoliina-

Kasvatustiede Suomessa jo n. 300v Lue loppuun

Avainsanat: , ,