Aihearkisto: Tehtävät

TVT 5

MINKÄLAISTA TUTKIMUSTA TVT:N OPETUKSESTA TEHDÄÄN JA MILLAISTA MIELESTÄNI TULISI TEHDÄ?

Tällä hetkellä tutkitaan kuinka etätyöskentely TVT:ssä toimii. Tämä koostuu erinäisistä harjoituksista ja luennoista. Perusasiat käydään läpi yhdessä sekä luennot ovat yhteisiä, mutta siihen liittyvät tehtävät tehdään etätyöskentelyllä, käyttäen hyväksi ennalta annettua sekä Internetistä löytyvää materiaalia. Tehtävät ovat ennalta määrättyjä, mutta erityisesti luennolta saadut tehtävät liittyvät pitkälti omiin ajatuksiin sekä ennakkokäsityksiin, tai käsittelevät omaa elämää teknologian parissa.  Näissä tehtävissä ei ole varsinaisia ”Oikeita” tai ”Vääriä” vastauksia. Harjoituksiin liittyvät tehtävät on sitten erilaisia, niissä osoitetaan omaa osaamista tietotekniikan käytössä, mutta myös silloin Internetistä on hyötyä.

Minun johtopäätökseni on siis, että

–          Tutkimus käsittelee etätyöskentelyä tietotekniikan parissa.

  • Vaikka, oppiminen ei ole puhtaasti etätyöskentelyä, arvostelu kohdistuu etätyöskentelyn saavutuksiin

Minusta tämä on hyvä tapa, mutta tutkimusta voisi laajentaa vielä tiedonhankkimiseen hakupalveluja hyväksi käyttäen ja tulosten kriittiseen tarkasteluun. Internetiin voi nimittäin kuka tahansa laittaa mitä haluaa. Tarkkailtavana olisikin kuka osaisi löytää tästä palvelusta luotettavimmat lähteet.

–          Haettavien tietojen ei tarvitsisi olla monimutkaisia, esimerkiksi käytännön asioita, mutta sellaisia mistä tietoa on vähän

  • Esimerkiksi: Missä on vedentäyttöpaikat Isolla Karhun Kierroksella
    • Tämä sisältäisi myös kaivon lisäksi lähteet
Avainsanat: , ,

TVT 4

UUDET VAARAT LÄHESTYVÄT?

Nykyaikana on syntynyt uusi vaaratekijä kasvatukselle ja se on internet. Netissä on paljon huijareita, paljon materiaalia joka voi vahingoittaa ”pienen herkkää sielua”, näin kauniisti sanottuna. Kuitenkin tämän vahingoittavan materiaalin joukossa on myös materiaalia, mitä välttämättä ei tunnista vaaralliseksi. Kuten kaikessa teollisuudessa, myös netissä vallitsevat tekijänoikeudet kaikissa kuvissa. Päivänä jolloin lähes kaikilla on mahdollisuus julkaista omia teoksiaan netissä, on riski rikkoa tekijänoikeuksia. Erityisesti lapsi ei välttämättä ymmärrä tekijänoikeusasioita, joten kynnys lainata tekijänoikeuden alaista materiaalia on pieni. Lasta voi houkuttaa ottaa omaan blogiin, sivulleen tai jonnekkin omaan julkaisuun vaikkapa jonkin kivan animaation internetistä. Kuitenkin tämä laiton lainaaminen voi tulla kukkarolle kalliiksi.

Kuinka lasta voi suojella netin vaaroilta? Tekijänoikeuksista pitää puhua lasten kanssa ja tehdä selväksi, mitä netistä saa ottaa ja mitä ei. Meillä käytiin näitä asioita paljon koulussa lävitse ala-asteella, mutta suurta haittaa ei ollut, koska olimme kokoajan koulun valvonnan alaisina. Kotona ei vielä sivuja osattu tehdä, koska kotisivutilaa oli vaikeampi hankkia. Vaaralliselta materiaalilta voi olla sitten jo vaikeampi suojella lasta. Alkaahan jo nimittäin BB:kin olemaan pelkkää pornoa. Kuitenkin rajoituksia voi laittaa selaimeen, minkä tyyppisillä sivuilla ei voi käydä ja jakaa sallitut sivut tiettyyn genreen. Loppujen lopuksi kuitenkin vanhemman opastus on tässäkin kaikkein tärkeintä.

Avainsanat: , ,

TVT 3

CSCL

Jep, jep. Tähän sitä ollaan sitten menossa. Tulevaisuudessa paras ystävämme on tietokone ja se on myös meidän kaikki sosiaalinen elämä. Koulutuksessakin opetetaan kokoajan yhä itsenäisempään työskentelyyn ja tekniikka toimii sinä myös hyvänä edesauttajana. Olen hyvin kriittinen tässä asiassa, olen vahvasti sen kannalla että terve sosiaalinen yhdessäkäynti on välttämätöntä. Tällä hetkellä perinteisistä leikeistä alamme siirtyä roolipelien maailmaan ja normaalit yhteenotot, niin hyvässä kuin pahassa jäävät pois.

Uskon, että 2020 olemme teknologisesti todella pitkällä, mutta en kuitenkaan usko, että koulutus pysyy kehityksessä mukana. Se vaatisi jatkuvaa kehitystä opetussuunnitelmiin ja jatkuvia investointeja. Mitään muuta en osaa arvailla, kuin sen että opetus tulee muuttumaan paljon teknisemmäksi koko ajan. Ehkä jopa normaali kirjoitustaito unohtuu ajan kuluessa ihmisiltä, eikä kestäviä dokumentteja enää osata tehdä tulevaisuuden jälkipolville.

Avainsanat: , ,

TVT 2

KEHITYSMAAT JALOILLEEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN AVULLA? ONNISTUUKO?

Pitkä on prosessi, jos yritetään saada kehitysmaita jaloilleen pelkän tieto-ja viestintätekniikan kehittämisen avulla. Suurimpia ongelmia on tällä hetkellä nälänhätä, veden puute, taudit ja köyhyys. Tietenkin teknologian avulla voidaan saada tietyille osa-alueille helpotusta, esimerkiksi koulutuksen muodossa. Kehitysmaihin voidaan jakaa tietoa ja järjestää kursseja, miten tauteja ja nälänhätää voidaan saada kuriin. Kuitenkin tekniikka ei poista sitä tosiasiaa, että nämä ihmiset elävät köyhyydessä ja ruokaa on vähän. Nämä ihmiset elävät tällä hetkellä hyvin paljon muiden varassa, eli en usko että näitä maita saadaan jaloilleen niin kauan kuin he ovat riippuvaisia meistä länsimaista.

Avainsanat: , ,