Aihearkisto: Vinkkaa

Laadukkaamman toiminnan puolesta :)

Varhaiskasvatuksessa on käynyt leikkuri, osoittaa Karvin tutkimus alkutalvelta 2017. Laadukas varhaiskasvatus lisää lasten hyvinvointia ja tukee heidän kasvua sekä kehitystä. Eriarvoisuutta lisääviä ja laatua heikentäviä tekijöitä ovat mm. ryhmäkokojen kasvattaminen, epäselvät toimenkuvat, subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen, liian tiukka tuntiperusteinen laskutus, heikko täydennyskoulutus sekä varhaiskasvatustoiminnan kilpailuttaminen. Alla joitain tuoreita tutkimuksia, joiden avulla voidaan puhua varhaiskasvatuksen puolesta.
Valtiontalouden säästöjen vaikutukset sivistyksellisiin oikeuksiin. Kari Pitkänen, Raisa Hievanen, Tanja Kirjavainen, Markku Suortamo ja Laura Lepola. Julkaisut 27:2017. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus.

Lue loppuun

Sosiaalihallinto, harjoitustehtävä 1

Sosiaalihallinnon ja lastensuojelun kurssin harjoitustehtävä:

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen ja muiden toimijoiden välillä

  • millaisia tavoitteita ja tapoja moniamm. yht.työlle on, ja millaisia yhteistyön kipukohtia tunnistat?
  • lasten ja perheiden tarpeet yhteistyölle?
  • miten yhteistyö toimii mielestäsi nyt ja miten sitä tulisi kehittää?

Pari ihan hyvää linkkiä sekä vähän poimintoja niistä.

Lainauksia THL:n julkaisusta http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/99678721-328a-49f8-b1cb-495bf4215ff8.

Sekä opinnäytetyöstä: http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/12746/Pori_Pennanen_2010.pdf?sequence=1

Yleisesti moniammatillisuudella tarkoitetaan kuitenkin eri ammattiryhmiin kuuluvien asiantuntijoiden työskentelyä yhdessä siten, että valta, tieto ja osaaminen jaetaan. (Karilan ja Nummenmaan 2005, 212.) Isoherrasen (2005, 32) mukaan moniammatillisuus voi käsittää myös ryhmän tai organisaation välisen toiminnan ja vuorovaikutuksen, joilla pyritään yhteiseen tulokseen tai päämäärään.

Keskeiseksi yhteistyössä
nousee se, kuinka voidaan koota yhteen
ja prosessoida kaikki tieto ja osaaminen,
joka on välttämätöntä mahdollisimman
kokonaisvaltaisen käsityksen saavuttamiseksi asiakkaasta.

Vaikka yleensä ryhmissä käsitellään tärkeitä asioita,
työryhmän jäsenten välinen vuorovaikutus ja yhteistyö voivat olla heikkoja.
Yhteistyötä vaikeuttaakin useimmiten
tiedon heikko kulku, muiden työtehtävien
huono tunteminen sekä ajanpuute. Lisäksi usein vedotaan vaitiolovelvollisuuteen, eikä tietoja jaeta, vaikka kaikkien tavoitteena on toimia esim. lapsen parhaaksi.

Tärkeää on myös
kaikkien sitoutuminen sekä rakentavan
kritiikin kohdistaminen ryhmän työhön.
Ennen kaikkea tarvitaan positiivinen ja
salliva ilmapiiri, jossa jäsenet saavat tukea toisiltaan ja uskaltavat tuoda esille
omia näkemyksiään.

Joillakin paikkakunnilla perhetyötä on lähennetty päiväkotien kanssa niin, että päiväkodissa työskentelee oma perhetyöntekijä.

Avainsanat: , ,

Yle teemalta: Lapsen mielialahäiriö

Kuinka kasvattaa lasta, jolla on todettu kaksisuuntainen mielialahäiriö? Entäpä jos lapsia on peräti neljä? Neljän perheen kasvattajat kertovat, millaista perheen elämä on sairaalakäynteineen ja koulukiusaamisineen. Lue loppuun

Sivuaineet

Aattelinpa laittaa tännekki nämä sivuaineet, kun kuitenki tulee kohta ajankohtaiseksi, ellei ole jo. Lue loppuun

Areenan tarjontaa

Tiededokumenti: Aivojen Sukupuolierot

Poistuu Areenasta 2.6.2012

Saatat nyt miettiä: Miten tämä liittyy varhaiskasvatukseen?

Vastaan siihen:Dokumentissa tarkastellaan myös sitä miten kasvatus/oppimiskokemukset liittyvät sukupuoli-identiteetin kehitykseen ja sen ilmaisuun. Mieti katsoessasi miten omat sukupuoli stereotypiat vaikuttavat sinuun kasvattajana? Ovatko ne perusteltuja? Millaista sukupolvea olet rakentamassa?