Avainsana-arkisto: kasvatustiede

J.F. Herbart – Systemaattista kasvatusoppia 1800-luku

Muistiinpanot kirjasta Rinne, Kivirauma ym.: Johdatus kasvatustieteisiin s. 166-169

J. F. Herbart, fil. prof. (1776-1841)

 • ”Tieteellisen pedagogiikan” perustaja
 • pyrkimyksenä luoda systemaattinen ja looginen kasvatustieteellinen oppirakennelma
 • rakennelman perustana a) etiikka – osoittaa päämäärät, joihin kasvatuksella pyritään, b) psykologia – antaa keinot, joilla nuo päämäärät voidaan saavuttaa
 • kasvatuksen kolme kokonaisuutta:

1)Oppi mielteiden omaksumisesta

 • havainnot muuttuvat ihmisen sielussa mielteiksi

2)Oppi harrastuksesta ja siveellisestä luonteesta

 • mielteiden onnistunut yhteenliittyminen->halu laajentaa miellejoukkoa=sielun omatoimisuus=harrastus
 • harrastus onnistuneen opetuksen seuraus, ei edellytys

3)Oppi kasvatuksen keinoista

 • opetussuunnitelma laadittava vahvistamaan lapsen luontaisen harrastuksen alueita=OPS rakentui lapsipsykologisista lähtökohdista vrt. Hegel: valtion lait ja yhteiskunnan traditiot kasvatuksen keskiössä
 • opetuksen noudatettava sielullisen omaksumisprosessin kulkua

-selvyys, assosiaatio, systeemi ja metodi

=neljän vaiheen opetusteoria=muodollisten asteiden järjestelmä

-suosittu ja kritisoitu osa-alue Herbartin näkemyksistä

Avainsanat: , , ,

Kolme kasvatustiedettä

Yleinen kasvatustiede

–          Soveltavaa ihmis- ja yhteiskuntatiedettä

 • tutkii kasvatuksen ja kasvun, koulutuksen ja koulun sekä opetuksen ja oppimisen yleisiä ilmiöitä
  • järjestää niistä saadut tiedot ehjiksi kokonaisuuksiksi

–          Voidaan jakaa makro- ja mikrotutkimukseen

 • makrotutkimuksessa tutkitaan yhteisöä, mikrotutkimuksessa yksilöä

–          Peruskysymyksenä tutkia, mitkä ovat kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen tietoiset ja tiedostamattomat vaikutukset

 • niin mikro-kuin makrotasolla
 • yhteiskunnassa ja kulttuurissa

–          Tehtävänä selittää kuinka kasvatus, oppiminen ja opettaminen kohtaavat toisensa

–          Ydinalueet

 • kasvatuspsykologinen tutkimus
 • kasvatussosiologinen tutkimus
 • didaktinen tutkimus

 

Erityispedagogiikka

–          Keskiössä poikkeavan käyttäytymisen tutkimus koulutuksellisesta, kasvatuksellisesta ja opetuksellisesta näkökulmasta

–          Rakentaa selkärankansa monitieteisistä lähtokohdista

–          Tehtävänä

 • Tutkia ja tukea pedagogisten toimintamallien, teorioiden ja menetelmien vaikutuksia ja seuraamuksia poikkeavien erityistä tukea tarvitsevien ihmisten elämässä

–          Tutkii erityisesti

 • käyttäytymishäiriöitä
 • oppimisvaikeuksia
 • kuntoutusta
 • aistivammaisuutta

Aikuiskasvatustiede

–          Tutkii

 • Aikuisväestön elinikäistä oppimista
 • kasvatusta
 • koulutusta

–          Rajoittuu 18–25-vuoden jälkeiseen aikaan

–          Kansalaisopistot, työväenopistot, kansanopistot, aikuiskoulutuskeskukset, korkeakoulujen täydennys koulutukset, kesäyliopistot, erikoisaikuisoppilaitokset, opintokeskukset ym.

–          Kolmijako

 1. omaehtoinen aikuiskoulutus
 2. henkilöstökoulutus
 3. työvoimapoliittinen aikuiskoulutus
 • työvoimapoliittisen koulutuksen tarkoitus on tarjota työttömille ja työttömyysuhan alla oleville mahdollisuus osaamisensa parantamiseen tai ylläpitoon sekä uusien osaamiskenttien omaksumiseen
  • mahdollisuus saada töitä, joko oman tai uuden alan

–          Koulutus erilaista kuin nuorilla ja lapsilla, nimittäin oppiminen aikuisilla on erilaista

 • eivät opi annettujen kaavojen mukaan
 • sisäistävät uudet asiat aikaisempien kokemusten avulla (elämänmittaisen kokemuksen osaksi)
Avainsanat: , , , ,

Suojattu: 5.3.2010, P.Siljander, S. Kaartinen

Tämä sisältö on suojattu salasanalla. Syötä salasanasi näyttääksesi sisällön:

Avainsanat: , , ,